Mette Marit Jenssen er en av foredragsholderne på konferansen "Viktigste leder 2023"

Viktigste Leder-konferansen arrangeres hvert år av Skolelederforbundet. Årets tema er «Ledere skaper lærelyst». Konferansen holdes på Scandic Oslo Airport Hotel fra 26. – 27. april 2023. 

SePUs Mette Marit Jenssen er en av foredragsholderne. I sitt innlegg belyser hun sentrale funn om sammenhenger mellom profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis fra sin doktorgradsavhandling, og betydningen av pedagogiske ledelse i skolens forbedringsarbeid. Hun knytter pedagogisk skoleledelse til relevante kjernepraksiser som er essensielle for å lede læreres profesjonsutvikling. Se Mette Marit sine foiler her. Mer om programmet på konferansen kan du lese her.