Lyst til å ta en master i utdanningsledelse?

3/15/2023

SePU er ansvarlig for Høgskolen i Innlandets master i utdanningsledelse.

Har du nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PP-lederutdanning fra før og vil bygge på til en master? Da kan du søke på vårt supplerende opptak til Master i utdanningsledelse med søknadsfrist 15. april. Vi har noen ledige plasser på vårt 2022-kull, og du vil kunne gå rett inn på 2. studieår august 2023.

Om utdanningen

Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner. Studiets primære formål er å kvalifisere studentene til å utnytte formelle ledelsesfunksjoner for å bygge kollektiv kapasitet i egen organisasjon med tanke på utfordringene i norsk barnehage og grunnopplæring. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i ledelse og drift av pedagogisk forbedringsarbeid i skoler og barnehager.

Studiet legger stor vekt på tett integrasjon av eget praksisfelt med teori og norsk og internasjonal empirisk forskning. Studiet har en evidensbasert og praksisrettet profil, der studentene blant annet skal bruke data fra egen organisasjon i oppgaveløsning.

Organisering av studiet

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger på to og tre dager hvert semester. Mellom samlingene må studentene regne med egenstudier, oppgaver og aktiviteter på digital læringsplattform.

 

LES MER HER