Kompetanseløftet: SePU deltar i nettverk for ansatte i U/H-sektoren

3/16/2023

SePU deltar i nettverk for kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Nettverket har som mål å inspirere UH-ansatte i arbeidet med Kompetanseløftet. Som partner i Kompetanseløftet har UH-sektoren en sentral rolle, og målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barna og elevene.

Nettverket er en arena for å dele forskning, utveksle erfaringer og utvikle institusjonenes egen praksis knyttet til kompetanseutvikling og partnerskap med barnehage- og skolesektoren. Arbeidet i nettverket skal stimulere til utvikling og styrking av det spesialpedagogiske feltet og inkluderende praksis, både i lærerutdanninger, spesialpedagogiske utdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Gjennom samarbeid skal nettverket bidra til å bygge ned skillene mellom de ulike profesjonsutdanningene til beste for laget rundt barna/elevene.

Er du nysgjerrig og vil vite ytterligere om nettverket, så kan du finne mer informasjon på nettsiden til nettverket

Deltakere i nettverket

USN/Universitetet i Sørøst-Norge er koordinator for nettverket, og de har med seg representanter fra Universitetet i Stavanger, Norges Arktiske Universitet og Høgskolen i Volda i den faglige styringsgruppa. Fra SePU er Gro Løken, Lars Arild Myhr og Aina Kjernli Karlsen faste representanter i nettverket.

Om samlingene i nettverket

Vi hadde første samlinga i nettverket 31.10.22. Denne var digital og handlet om Å bygge lag.

9.-10.mars ble det avholdt en fysisk konferanse på Gardermoen, og med tittelen Kompetanseutvikling i profesjonsfellesskap. Her holdt blant annet senterleder Lars Arild Myhr et innlegg om hvordan vi i SePU organiserer og rigger vårt arbeid knyttet til Kompetanseløftet. 

Neste samling er igjen digital og vil avholdes 8.mai. Da vil det overordnede temaet være Samskaping for fremtiden.