«Inkluderende praksiser» for skolene i Fosenregionen

8/21/2023

14. – 16. august hadde SePUs Mette Marit Jenssen og Ann-Mari Rindarøy (prosjektleder), i samarbeid med Fosenregionen og skoleeiere, gleden av å turnere Fosen og arrangere fagdager for alle ansatte ved skolene i kommunene Indre Fosen, Ørland, Osen og Åfjord, samt PPT.

Fagdagen inneholdt faglige innlegg knyttet til inkluderingsbegrepet og pedagogisk analyse, gruppearbeid, refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling. Skolene skal i året som kommer utforske og utfordre egen inkluderingspraksis.

Det var fine dager med mange gode refleksjoner og lærerikt samarbeid på tvers av skoler og roller. Det blir veldig spennende å følge arbeidet videre i årene som kommer!

             

Ann-Mari Rindarøy (prosjektleder)                         Mette Marit Jenssen