Felles planleggingsdag for Løten og Grue kommune om lesing

2/3/2023

SePU har et samarbeid med Løten og Grue kommuner i Oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen.

Alle skolene i de to kommunene jobber med å etablere gode støttesystemer for å identifisere, kartlegge og følge opp alle elever i deres leseutvikling. Kompetanseutvikling for alle lærere er en del av å etablere støttesystemer.

I dag gjennomføres siste felles planleggingsdag i gjennomføringsfasen, og Vigdis Refsahl har innlegg om "Lesing i alle fag - om gode lesestrategier og strategiundervisning" for alle lærere på 1.-10. trinn, skoleledere, PPT og eiere i de to kommunene. 

 

Elevene må vite at det finnes mange læringsstrategier og lesestrategier, samt å kunne disse. Det vil si at det er mange ulike måter å lære på. Dersom lærere gir elevene et repertoar av ulike veger til læring, vil elevene i større grad kunne regulere sin egen læring. De blir bevisst hvorfor de bruker de ulike strategiene.