Fagsamling i nettverket region ØST

10/22/2022

Torsdag og fredag denne uken har flere ansatte ved SePU deltatt på fagsamling for nettverket i region ØST.

Tittelen på samlingen var "Fagsamling med fokus på de tre tilskuddsordningene". Målet med disse samlingene er å styrke UH-institusjonenes partnerskapsrolle i arbeidet med lokal kompetanseutvikling i regionen.

Første dag fikk vi blant annet informasjon om selve tilskuddsordningen og hvordan ordningen organiseres i de ulike embetene. Vi hadde også gruppediskusjoner på tvers av UH-miljøer der vi kunne dele erfaringer. Den andre dagen var hovedfokuset å presentere erfaringer og gode eksempler. Det var innslag både fra Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Kjersti Håland fra SePU presenterte hvordan vi jobber med partnerskapet i Kongsvingerregionen, som eksempel fra Hinn.

 

Universitet og høyskoler som inngår i nettverket region ØST er:
BI, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold, Kunsthøgskolen i Oslo, MF vitenskapelig høyskole, Norges idrettshøyskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges musikkhøgskole, OsloMet og Univeritetet i Sørøst-Norge. Det er OsloMet og Høgskolen i Østfold som har koordineringsansvaret for nettverket.