Evalueringssamlinger i Øst-Finnmark

6/8/2023

Denne og forrige uke (uke 22 og 23) gjennomførte region Øst-Finnmark digitale og fysiske evalueringssamlinger i tilskuddsordningen. SePU er i partnerskap med regionen både i ReKomp, DeKomp og Kompetanseløftet, og alle ordningene ble evaluert. Regionen består av kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Vardø, Tana, Sør-Varanger og Vadsø

Samlingene ble ledet av SePUs Aina Kjernli Karlsen, Ann-Mari Rindarøy, Tore Skandsen og Jane Irén Johansen. Bildene er fra samlingene ReKomp og DeKomp, som ble gjennomført i Tana.

Bilde fra gruppearbeid i desentralisert ordning, ledet av Ann-Mari Rindarøy:

Bilde fra gallerivandring i regional ordning:

 

Stikkord for samlingene var kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og skole, framdrift i barnehagenes, skolenes og kommunenes arbeid med etablering av støttesystemer, og innsatsenes betydning for barn og elevers utvikling, læring og trivsel.

Regionens eiere, ledere, gruppeledere og PPT delte sine vurderinger og evalueringer av årets innsatser, og startet planleggingen av neste års arbeid med inkluderende fellesskap for barn og elever. 

Prosjektleder ved SePU, Jane Iren Johansen (t.h) sammen med regionkontakt i Øst-Finnmark, Randi Vorren (t.v):

SePU takker for er godt samarbeid så langt, og ønsker med dette en riktig god sommer til alle våre samarbeidspartnere i Øst-Finnmark.