Doktorgradsprogrammet PROFF feirer 10 år

12/2/2022

1. desember ble det markert at doktorgradsprogrammet "Profesjonsrettede lærerutdanningsfag" (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet har eksistert i ti år. Les mer her.

I løpet av disse ti årene har høgskolen uteksaminert 29 doktorer på programmet. Flere av disse er eller har vært ansatt på SePU.

 

På selve markeringen bidro blant annet to av stipendiatene på SePU med innlegg fra sine forskningsarbeider:

Kristine Nymo Sundby snakket om sitt prosjekt med tittelen: Læreres oppfattelse av kollektiv mestringstro.

Karoline G. Hansen presenterte sitt prosjekt som handler om bruk av fysisk aktivitet som en del av opplæringen på ungdomstrinnet. 

 

I tillegg la Friederike Merkelbach frem fra sin doktorgradsavhandling med denne tittelen på innlegget "YouTube, barnepopstjerner og musikalsk talent: Sosiale plattformer i dagens musikkundervisning". Hun disputerte i februar. Les en artikkel om arbeidet hennes her eller selve avhandlingen her.