Avsluttende samling i regionen Sør-Troms (1)

11/9/2022

Tirsdag 8. november gjennomførte SePU den siste fagdagen i "kompetanseutvikling Sør-Troms" for skoleledere, skoleeiere og PPT. Hensikten med fagdagen var å evaluere de strategiene vi har anvendt i prosjektperioden og hvilke strategier regionen ønsker å videreføre inn i kompetanseløftet.

SePU takker så mye for et godt partnerskap med regionen Sør-Troms og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet inn mot kompetanseløftet.

Kort om prosjektet "Kompetanseutvikling Sør-Troms"

Tidsperiode: 2019-2022 

Prosjektleder: Ann Margareth Gustavsen

Samarbeidspartnere: Kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund 

 «Kompetanseutvikling Sør-Troms» omfatter alle de 5 kommunene i regionen og er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for både sosial og faglig læring hos alle elever. Prosjektet er tilknyttet desentralisert ordning for kompetanseutvikling og kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen både hos lærere, skoleledere, skoleeiere og PPT-tjenesten i regionen. På lærernivå har de ansatte arbeidet med ulike temaer fra år til år. Det første halvannet året var Fagfornyelsen i fokus, videre ble det arbeidet ett år med pedagogisk analyse før de det siste året av prosjektperioden har jobbet med valgfri kompetansepakke. På eier- og ledernivå (her også PPT) har de i tillegg til å følge opp arbeidet på ansattnivå også hatt fokus på temaene «Ledelse av forbedringsarbeid og bruk av data i skolen» (år 1), «Utvikling av støttesystemer» (år 2) og «Systematisk ledelse av kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling» (år 3).