Artikkel om tilvenning i barnehagen

6/12/2023

May Britt Drugli er professor II ved SePU. Hun har sammen med tre andre forskere skrevet en meget interessant artikkel om tilvenning i barnehagen.
Artikkelen har tittelen: "Do toddlers’ levels of cortisol and the perceptions of parents and professional caregivers tell the same story about transition from home to childcare? A mixed method study"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det å begynne i barnehagen representerer den første overgangen i småbarns liv og legger grunnlaget for deres velvære i barnehager fremover.
Barns kortisolnivåer kan være en indikator på hvordan småbarn selv opplever barnehagestarten. I artikkelen undersøker forskerne endringer i småbarns kortisolnivåer
i løpet av den første måneden i barnehagen og ved en 3-måneders oppfølging, samt oppfatningene til foreldre og barnehageansatte angående småbarnas barnehagestart i samme periode.

Forskerne bruker et mixed methods design, med loggføring fra foreldre og barnehageansatte, samt analyser av kortisolnivå i barnas spytteprøver.